Общи положения

  1. Bebeshore.com предоставя възможност за онлайн пазаруване на продуктите Бебеshore. Тази платформа е собстевеност и се управлява от „В&T Дизайн“ ООД (наричано в тези условия “ние”, “нас” или Дружеството), което е и собстеник на марката бебеshore. Ние сме дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 203790570, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Освободител“ №10.
  2. Настоящите общи пложения, заедно с условията за извършване на покупки, условията за отказ от поръчка и рекламации, както и Политиката за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки” (заедно наричани “Общите условия”) регламентират условията за пазаруване през платформата на bebeshore.com. За да може да пазарувате през bebeshore.com или да регистрирате потребителски профил е необходимо предварително изрично да се сългасите с настоящите Условия. Като се съгласявате да пазарувате през bebeshore.com, Вие се задължавате да спазвате тези Условия.
  3. Вие можете да пазарувате продуктите на Бебеshore като регистриран потребител или като гост. Вие можете да използвате Услугите, ако имате навършени 16 години.
  4. Всеки потребител може да създаде свой индивидуален профил в bebeshore.com. Създаването на профил Ви предоставя възможност за улеснено пазаруване без да е необходимо всеки път да предоставяте всички свои лични данни. Едновременно с това, съзадаването на профил Ви дава възможност да получавате информация за нови продукти, промоции, специални събития и право за участие в програмите за лоялност на Бебеshore.
  5. За да създадете профил е необходимо да предоставите Вашите имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес за кореспонденция, както и да създадете уникална парола от не по-малко от 6 знака. При извършване на регистрацията Вие потвърждавате и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са верни и актуални. В случай на последващи промени в предоставените от Вас данни за регистрация Вие се задължавате своевременно да ги актуализирате чрез формуляра достъпен през профил Ви.
  6. При създаването на профил, по Ваша преценка, може да ни предоставите информация относно Вашето бебе – като възраст, пол и дата на раждане, което ще ни позволи да Ви предлагаме индивидуални промоции. Предоставянето на тази информация не е задължително и по всяко време може да оттеглите съгласието си за нейното предоставяне, след което ние ще я изтрием и няма да я използваме. Вие имате право по всяко време да промените данните на Вашия профил или да го изтриете.
  7. Регистрацията може да бъде направена и след автентикация, предоставена от други социални мрежи, включително, но не само – Facebook. В тези случаи Ние може да поискаме допълнителна информация, като например Вашия телефонен номер. При регистрация във bebeshore.com чрез профил във Facebook или друга социална мрежа, вие изрично се съгласявате да разкриете на Бебеshore данните от съответния Ви профил и гарантирате че имате право да разкриете тези данни без да бъдат нарушавани условията на съответната трета страна.
  8. При създаването на профил в bebeshore.com, Вие автоматично се абонирате за бюлетина на Бебеshore и се съгласявате да получавате информация за продукти, промоции и събития, организирани от нас, освен ако изрично не се откажете от този абонамент. Абонаментът и е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от потребителите.
  9. Всички предоставени от Вас лични данни, ще бъдат използвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки”.
  10. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата си за достъп до своя профил. Вие се задължавате да ни уведомите незабавно при съмнения за неоторизиран достъп на трети страни до вашия профил. Ние не носим отговорност за неоторизиран достъп до вашия профил, в случаите когато не сме били уведомени за загуба/проблеми с паролата. Задължавате се да окажете съдействие и да ни помогнете при евентуални действия от наша страна, свързани с евентуален неоторизиран достъп до Вашия акаунт от трети страни.
  11. Вие носите пълна отговорност за всички вреди, причинени на bebeshore.com, които са резултат от неоторизиран достъп до платформата чрез Вашия профил.
  12. Bebeshore.com има право по всяко време да преустанови регистрацията и заличи профила на всеки потребител. Прекратяването на регистрацията или изтриването на профил на потребител не променя правата и задълженията на страните във връзка с направени от потребителя преди прекратяването на регистрацията му поръчки.
  13. „В&Т Дизайн“ ООД има право по всяко време да променя продутките и стоките, които могат да бъдат купувани през bebeshore.com, както и да ограничава или преустановява достъпа на един или повече потребители до bebeshore.com. Ние не се задължаваме да поддържаме наличност от определени продукти, разцветки или размери.
  14. „В&Т Дизайн“ ООД има право да изменя настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на лични данни, като в такъв случай измененанта и актуална версия на условията ще бъде достъпна на bebeshore.com.
  15. Страните изричното се съгласяват, че електронните съобщения разменяни между тях е достатъчно да бъдат подписани с обикновен електронен подпис.
  16. Настоящите Общи условия и всички договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било договор за покупко – продажба се разрешават от компетентните български съдилища. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01 декември 2015 г.

Как да поръчам?

  1. Вие може да направите покупка на стоки през bebeshore.com чрез личния си профил, или като гост, като изберете желаните от Вас продукти, място на доставка и начин на плащане. С изпращането на поръчка към bebeshore.com Вие изрично се съгласявате с приложението на Общите условия.
  2. Преди да потвърдите поръчката си можете да я проверите за грешки. Веднъж след като изберете да направите поръчка, чрез онлайн бутона “Поръчай”, автоматично ще бъдете пренасочени към страницата за плащане на външните доставчици на платежни услуги, с които bebeshore.com работи. Поръчката за покупка ще се счита за подадена при потвърждаване на плащането от страна на съответния платежен оператор. След като поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени в член 8 по-долу.
  3. В случай че плащането не бъде потвърдено в момента на поръчката по каквато и да било причина, включително когато плащането не е разрешено от банката издател на картата, с която се извършва плащането, подадената поръчка се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.
  4. Изпращането на поръчка към bebeshore.com все още на представлява договор за покупка. Такъв договор възниква едва след като получите потвърждение от нас, че поръчката Ви е потвърдена и че плащането, направено от Вас е получено от нас (освен в случаите, когато сте избрали за начин на плащане, плащане с наложен платеж при доставка). Потвърждението за приемане на поръчка се изпраща до Вашия профил (в случай, че имате такъв) или до посочен от вас адрес на електронна поща. Потвърждението съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните продукти.
  5. В случай че поръчка не бъде приета и въпреки това Ваша сметка е била задължена, направеното от Вас плащане ще ви бъде възстановено в пълен размер в срок до три работни дни.
  6. Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. В този случай, по запитване от Ваша страна, ние можем да Ви предложим срок в който продукта да бъде изработен и доставен специално за вас.
  7. Всички цени, посочени на bebeshore.com са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на продуктите и цената за доставка се посочват отделно.
  8. Bebeshore.com приема плащане с кредитна карта, чрез виртуален пос терминал и чрез PayPal. bebeshore.com си запазва правото да добавя или променя периодично доставчици на платежни услуги, както и приемливите начини за извършване на плащане. Моля, имайте предвид, че някои видове плащания (например плащание през PayPal изискват да имате регистрация със съответния доставчик на платежни услуги).
  9. Ние вземаме мерки, доколкото зависи от нас, да защитим Вашите данни и данните за Вашата поръчка, но при липса на грешка от наша страна в тази връзка, не носим отговорност за загуби, които можете да понесете, ако трета страна предостави неоторизиран достъп до каквато и да е част от Вашите данни, докато поръчвате през или използвате bebeshore.com.
  10. В случаите когато се налага да възстановим направено от Вас плащане при доставка на грешни или повредени продукти, отказ от Ваша страна от направена поръчка (доколкото е допустим) или по други причини, възстановяването на платените от Вас суми ще бъде направено с обратна операция по кредитната карта/сметката, използвана за извършване на плащането към нас в срок до 14 (четиринадесет) дни от възникване на основанието за възстановяване на плащането.

Условия за доставка

  1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени от нас на посочения от Вас адрес. Доставката на Вашата поръчка се извършва за Ваша сметка от външни доставчици, с които имаме сключени договор. Сроковете и цените за доставка се определят от външните доставчици и могат да бъдат променени от тях по всяко време без наше съгласие. Промените не могат да засегнат вече направени поръчки.
  2. Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно.
  3. Ако Вие не може да бъде открит на посочения от Вас адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на Мястото за получаване ние ще Ви оставим съобщения за пропусната доставка и ще се опитам да се свържем с Вас по телефона, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката, за което може бъде начислена допълнителна такса за доставка.
  4. В случай, че получената от Вас поръчка се разминава с поръчаното от Вас трябва да се свържете с нас в рамките на деня в който е извършена доставката. Няма да се наложи да заплащате грешно доставени продукти, както и продукти, които не са били доставени.
  5. Не поемаме отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от нас и извън нашия контрол.
  6. Възстановяване на таксите за доставка може да бъде извършено само в случаите, когато потребителят може да упражни право на отказ от потвърдена поръчка, както е посочено по-долу или в случаите когато не е извършена доставка.

Право на отказ и рекламация.

  1. Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им. Платеното от Вас за доставка, ще бъде възстановено напълно, след като получим всички закупени продукти обратно на адреса, посочен на bebeshore.com. Моля, имайте предвид, че плащането за доставката ще бъде възстановено на базата на стандартната цена за доставка. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в 14-дневен срок от момента на получаване обратно на върнатите продукти. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете, преди да можем да възстановим направеното от Вас плащане.
  2. В случай, че решите да упражните правото си на отказ Вие сте длъжни в срок от 14 дни от изпращане на уведомлението за отказ от направената от Вас покупка, да изпратите закупените продукти във вида, в който сте ги закупили. Вие може да поискате от нас да вземем продуктите от посочен от Вас адрес, но в този случай разходите за транспорт са за ваша сметка. Вие сте упражнили валидно правото си на отказ единствено ако сте върнали закупените от Вас продукти от bebeshore.com в посочения срок.
  3. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката не е получена лично от вас) или в момента на получаване, когато продуктите са Ви доставени лично. Рекламациите се приемат единствено чрез формата за контакт и рекламации, достъпна на адрес hello@bebeshore.com.

Лични данни и поверителност.

  1. Личните данни, предоставени от Вас, се събират и обработват от „В&Т Дизайн“ ООД в съответствие с приложимото българско законодателство и Политиката на дружеството за защита на личните данни. „В&Т Дизайн“ ООД е регистриран като администратор на лични данни в Българската Комисия за защита на личните данни.
  2. Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на извършване на продажби през „В&Т Дизайн“ ООД и свързаните с тях доставка и маркетинг. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен достъп на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.
  3. Вие имате право на достъп във всеки един до личните Ви данни, съхранявани от нас както и право да ги коригирате. С регистрирането си като потребител, ви предоставяте своите лични данни доброволно, но си запазвате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време, както и да поиската заличаване на вашите лични данни от нашите регистри.
  4. За повече информация относно политиката за обработване и съхраняване на лични данни от „В&Т Дизайн“ ООД и Вашите права в тази връзка прочетете нашата Политика за защита на личните данни, която представляват неразделна част от тези Общи условия.

[:]